you have not a soul

you are a soul

you have a body

 

 

i want a perfekt body

i want a perfect soul

 

 

nur der ist frei,

der sich selbst beherrscht

 

wer seinen eigenen weg geht , dem wachsen flügel